ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichtte behandelingen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Kapsalon & Visagie WOW @Renate // WOW Hairweaves

Beeksestraat 44a 

4841GC Prinsenbeek

06 – 28 19 14 03

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichtte behandelingen.

 

Artikel 3 – Inspanning

WOW zal elke behandeling naar het beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De klant zorgt ervoor dat alle informatie die van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan WOW wordt

gemeld.

 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de diensten van WOW aanvaard.

 

Artikel 5 – Annuleren

Een gemaakte afspraak kan tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur zal WOW bij een

kleur- of weavebehandeling  50% van het bedrag in rekening brengen en bij een knipbehandeling €10,- in verband met de voor jou

gereserveerde tijd. Deze regeling nemen wij ook in acht op het moment dat je zonder annulering niet verschijnt op een afspraak.

 

Artikel 6 – Betaling

Betalingen dienen contant of per tikkie, direct na de behandeling te geschieden. Alle op onze website getoonde prijzen zijn inclusief BTW.

Wanneer je bij ons weaves aanschaft vragen wij je een aanbetaling van 50% te doen direct na het intake gesprek. Dit omdat wij de weaves

voor jou op maat gaan maken.

 

Artikel 7 – Persoonsgegevens en Privacy

WOW neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. WOW is verplicht tot geheimhouding van

alle vertrouwlijke informatie die de klant heeft mede gedeeld tijdens een behandeling.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Ons verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Hair extentions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor het eigen haar. Leef het verzorgingsadvies 

goed na en laat je weaves nooit langer zitten dan de gebruikelijke draagtijd.

Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is WOW Hairweaves niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de 

wefts.

Indien je de weaves zelf hebt verwijderd of door een derde hebt laten verwijderen, is WOW Hairweaves niet aansprakelijk voor eventuele

schade aan het eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hair extensions.

 

WOW is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een

operatieve ingreep, allergische reacties of andere omstandigheden, welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het eigen haar.

 

Artikel 9 – Garantie op hair extentions/hairweaves

Er wordt één maand garantie verleend op de plaatsing van de weaves. Dit betekent dat hair weaves, die binnen een maand na plaatsing

los laten, kosteloos worden terug geplaatst (bewaren en mee nemen). De garantie is geen ‘niet goed geld terug garantie’.

 

Je kan alleen aanspraak maken op de garantie indien je voor het wassen en verzorgen van de hair extensions/ hair weaves gebruik maakt

c.q. heeft gemaakt van producten die hiervoor bestemd zijn en het verzorgingsadvies hebt toegepast. Uitleg en advies over de verzorging

wordt altijd tijdens het intakegesprek of de eerste behandeling aan jou gegeven. De garantie geldt alleen indien je de uitgevallen

plukken/los gelaten wefts door WOW laat terug plaatsen.

 

Kosten van derden voor het terug plaatsen of het plaatsen van nieuwe hair extensions door een derde en/ofaanvullende behandelingen

van jezelf of een derde worden niet vergoed. Op het moment dat een derde jouw hair extensions heeft behandeld of verwijderd, vervalt

de garantie. Onjuiste verzorgingsproducten komt de kwaliteit van hairweaves niet ten goede.

 

WOW Hairweaves geeft zelf geen garantie op het haar, enkel op de plaatsing ervan. Indien je niet tevreden bent over de kwaliteit nemen

wij contact op met onze leverancier. De klachtenprocedure is hierbij als volgt: indien je ons binnen één maand na plaatsing op de hoogte

stelt, dan brengen wij onze leverancier op de hoogte. Er zal vervolgens een afspraak bij ons ingepland moeten worden om de weaves

kosteloos te verwijderen. Deze zullen naar de leverancier worden gestuurd ter  beoordeling. Het kan een paar weken duren voor de klacht is

afgehandeld. Indien onze leverancier de klacht als ’terecht’ beoordeeld, zullen zij nieuwe weaves opsturen. Wij zullen deze weaves

vervolgens kosteloos bij u plaatsen. Indien onze leverancier de klacht als ‘onterecht’ afhandelt, kunnen wij niets meer voor jou betekenen. 

 

 Artikel 10 – Klachten

Wij doen altijd ons uiterste best om jou als een tevreden klant de deur uit te laten gaan. Het kan toch voorkomen dat je niet tevreden

bent. Indien je een klacht hebt, dien je ten alle tijden direct contact op te nemen met WOW. Wij gaan dan samen met jou zoeken naar een 

oplossing. Wij geven geen vergoedingen in de vorm van geld. Eventuele vergoedingen zijn altijd in de vorm van een tegoed of een

nieuwe behandeling (indien van toepassing).

 

Artikel 11 – Sociale Media

WOW is bevoegd foto’s te maken en te plaatsen op deze website en/of sociale media, tenzij de klant hier nadrukkelijk geen toestemming

voor geeft. Het gezicht van de klant zal hierbij overigens niet of nauwelijks herkenbaar in beeld komen.

 

 

Artikel 12 – Geschillen

Bij geschillen is de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onze keus bevoegd.

 

Artikel 13 – Slotbepalingen

Op de overeenkomst tussen WOW en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 14 – Auteursrechten

Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van WOW mogen niet zonder toestemming

gekopieerd worden.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Kapsalon & Visagie WOW @Renate // WOW Hairweaves

Beeksestraat 44a 

4841GC Prinsenbeek

06 – 28 19 14 03

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichtte behandelingen.

 

Artikel 3 – Inspanning

WOW zal elke behandeling naar het beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen

van goed vakmanschap uitvoeren. De klant zorgt ervoor dat alle informatie die van belang kan zijn

voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan WOW wordtgemeld.

 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de diensten van WOW aanvaard.

 

Artikel 5 – Annuleren

Een gemaakte afspraak kan tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij

annulering binnen 24 uur zal WOW bij een kleur- of weavebehandeling  50% van het bedrag in

rekening brengen en bij een knipbehandeling €10,- in verband met de voor jou gereserveerde tijd.

Deze regeling nemen wij ook in acht op het moment dat je zonder annulering niet verschijnt op een

afspraak.

 

Artikel 6 – Betaling

Betalingen dienen contant of per tikkie, direct na de behandeling te geschieden. Alle op onze website

getoonde prijzen zijn inclusief BTW. Wanneer je bij ons weaves aanschaft vragen wij je een

aanbetaling van 50% te doen direct na het intake gesprek. Dit omdat wij de weaves voor jou op maat

gaan maken.

 

Artikel 7 – Persoonsgegevens en Privacy

WOW neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand.

WOW is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwlijke informatie die de klant heeft mede

gedeeld tijdens een behandeling.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Ons verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Hair extentions kunnen

bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor het eigen haar. Leef het

verzorgingsadvies  goed na en laat je weaves nooit langer zitten dan de gebruikelijke draagtijd.

Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is WOW Hairweaves niet aansprakelijk voor

schade aan het eigen haar dan wel aan de wefts.

Indien je de weaves zelf hebt verwijderd of door een derde hebt laten verwijderen, is WOW

Hairweaves niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het eigen haar ten gevolge van dit

verwijderen of voor de schade aan de hair extensions.

 

WOW is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding,

medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties of andere

omstandigheden, welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het eigen haar.

 

Artikel 9 – Garantie op hair extentions/hairweaves

Er wordt één maand garantie verleend op de plaatsing van de weaves. Dit betekent dat hair weaves,

die binnen een maand na plaatsing los laten, kosteloos worden terug geplaatst (bewaren en mee

nemen). De garantie is geen ‘niet goed geld terug garantie’. Je kan alleen aanspraak maken op de

garantie indien je voor het wassen en verzorgen van de hair extensions/ hair weaves gebruik maakt

c.q. heeft gemaakt van producten die hiervoor bestemd zijn en het verzorgingsadvies hebt toegepast.

Uitleg en advies over de verzorging wordt altijd tijdens het intakegesprek of de eerste behandeling

aan jou gegeven. De garantie geldt alleen indien je de uitgevallen plukken/los gelaten wefts door

WOW laat terug plaatsen. Kosten van derden voor het terug plaatsen of het plaatsen van nieuwe hair

extensions door een derde en/ofaanvullende behandelingen van jezelf of een derde worden niet

vergoed. Op het moment dat een derde jouw hair extensions heeft behandeld of verwijderd, vervalt

de garantie. Onjuiste verzorgingsproducten komt de kwaliteit van hairweaves niet ten goede.

WOW Hairweaves geeft zelf geen garantie op het haar, enkel op de plaatsing ervan. Indien je niet

tevreden bent over de kwaliteit nemen wij contact op met onze leverancier. De klachtenprocedure is

hierbij als volgt: indien je ons binnen één maand na plaatsing op de hoogte stelt, dan brengen wij onze

leverancier op de hoogte. Er zal vervolgens een afspraak bij ons ingepland moeten worden om de weaves

kosteloos te verwijderen. Deze zullen naar de leverancier worden gestuurd ter  beoordeling. Het kan

een paar weken duren voor de klacht is afgehandeld. Indien onze leverancier de klacht als ’terecht’

beoordeeld, zullen zij nieuwe weaves opsturen. Wij zullen deze weaves vervolgens kosteloos bij

u plaatsen. Indien onze leverancier de klacht als ‘onterecht’ afhandelt, kunnen wij niets meer voor jou

betekenen. 

 

 

 Artikel 10 – Klachten

Wij doen altijd ons uiterste best om jou als een tevreden klant de deur uit te laten gaan. Het kan toch

voorkomen dat je niet tevreden bent. Indien je een klacht hebt, dien je ten alle tijden direct contact op

te nemen met WOW. Wij gaan dan samen met jou zoeken naar een  oplossing. Wij geven geen

vergoedingen in de vorm van geld. Eventuele vergoedingen zijn altijd in de vorm van een tegoed of een

nieuwe behandeling (indien van toepassing).

 

 

Artikel 11 – Sociale Media

WOW is bevoegd foto’s te maken en te plaatsen op deze website en/of sociale media, tenzij de klant

hier nadrukkelijk geen toestemming voor geeft. Het gezicht van de klant zal hierbij overigens niet of

nauwelijks herkenbaar in beeld komen.

 

 

Artikel 12 – Geschillen

Bij geschillen is de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onze keus bevoegd.

 

Artikel 13 – Slotbepalingen

Op de overeenkomst tussen WOW en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 14 – Auteursrechten

Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van WOW

mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Kapsalon & Visagie WOW @Renate // WOW Hairweaves

Beeksestraat 44a

4841GC Prinsenbeek

06 – 28 19 14 03

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichtte behandelingen.

Artikel 3 – Inspanning

WOW zal elke behandeling naar het beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De klant zorgt ervoor dat alle informatie die van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan WOW wordt gemeld.

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de diensten van WOW aanvaard.

Artikel 5 – Annuleren

Een gemaakte afspraak kan tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur zal WOW bij een kleur- of weavebehandeling 50% van het bedrag in rekening brengen en bij een knipbehandeling €10,- in verband met de voor jou gereserveerde tijd. Deze regeling nemen wij ook in acht op het moment dat je zonder annulering niet verschijnt op een afspraak.

Artikel 6 – Betaling

Betalingen dienen en per pin (onze voorkeur) of contant, direct na de behandeling te geschieden. Alle op onze website getoonde prijzen zijn inclusief BTW. Wanneer je bij ons weaves aanschaft kunnen wij vragen een aanbetaling van 50% te doen direct na het intake gesprek. Dit omdat wij de weaves voor jou op maat gaan maken.

 Artikel 7 – Persoonsgegevens en Privacy

WOW neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. WOW is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft mede gedeeld tijdens een behandeling.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Ons verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Hair extentions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor het eigen haar. Leef het verzorgingsadvies goed na en laat je weaves nooit langer zitten dan de gebruikelijke draagtijd. Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is WOW Hairweaves niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de wefts. Indien je de weaves zelf hebt verwijderd of door een derde hebt laten verwijderen, is WOW Hairweaves niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hair extensions.

WOW is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde  hormoonhuishouding,  medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep,  allergische reacties of andere  omstandigheden, welke van invloed kunnen zijn op de  kwaliteit van het eigen haar.

Artikel 9 – Garantie op hair extentions/hairweaves

Er wordt één maand garantie verleend op de plaatsing van de weaves. Dit betekent dat hair weaves, die binnen een maand na plaatsing los laten, kosteloos worden terug geplaatst (bewaren en mee nemen). De garantie is geen ‘niet goed geld terug garantie’.

Je kan alleen aanspraak maken op de garantie indien je voor het wassen en verzorgen van de hair extensions/hair weaves gebruik maakt c.q. hebt gemaakt van producten die hiervoor bestemd zijn en het verzorgingsadvies hebt toegepast. Uitleg en advies over de verzorging wordt altijd tijdens het intakegesprek of de eerste behandeling aan jou gegeven (incl. hardcopy versie van onze verzorgingswijzer). De garantie geldt alleen indien je de uitgevallen plukken/los gelaten wefts door WOW laat terug plaatsen. Kosten van derden voor het terug plaatsen of het plaatsen van nieuwe hair extensions door een derde en/of aanvullende behandelingen van jezelf of een derde worden niet vergoed. Op het moment dat een derde jouw hair extensions heeft behandeld of verwijderd, vervalt de garantie. Onjuiste verzorgingsproducten komt de kwaliteit van hairweaves niet ten goede.

WOW Hairweaves geeft zelf geen garantie op het haar, enkel op de plaatsing ervan. Indien je niet tevreden bent over de kwaliteit nemen wij contact op met onze leverancier. De klachtenprocedure is hierbij als volgt: indien je ons binnen één maand na plaatsing op de hoogte stelt, dan brengen wij onze leverancier op de hoogte. Er zal vervolgens een afspraak bij ons ingepland moeten worden om de weaves kosteloos te verwijderen. Deze zullen naar de leverancier worden gestuurd ter beoordeling. Het kan een paar weken duren voor de klacht is afgehandeld. Indien onze leverancier de klacht als ’terecht’ beoordeeld, zullen zij nieuwe weaves opsturen. Wij zullen deze weaves vervolgens kosteloos bij u plaatsen. Indien onze leverancier de klacht als ‘onterecht’ afhandelt, kunnen wij niets meer voor jou betekenen.

 Artikel 10 – Klachten

Wij doen altijd ons uiterste best om jou als een tevreden klant de deur uit te laten gaan. Het kan toch voorkomen dat je niet tevreden bent. Indien je een klacht hebt, dien je ten alle tijden direct contact op te nemen met WOW. Wij gaan dan samen met jou zoeken naar een  oplossing. Wij geven geen vergoedingen in de vorm van geld. Eventuele vergoedingen zijn altijd in de vorm van een tegoed of een nieuwe behandeling (indien van toepassing).

Artikel 11 – Sociale Media

WOW is bevoegd foto’s te maken en te plaatsen op deze website en/of sociale media, tenzij de klant hier nadrukkelijk geen toestemming voor geeft. Het gezicht van de klant zal hierbij overigens niet of nauwelijks herkenbaar in beeld komen.

Artikel 12 – Geschillen

Bij geschillen is de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onze keus bevoegd.

Artikel 13 – Slotbepalingen

Op de overeenkomst tussen WOW en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 – Auteursrechten

Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van WOW mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.